Meer effect met uw vakmensen en op het juiste moment

Toekomst gericht onderhoud door tijdig en continu leren


Just in time leren

Wilt u verbetering bereiken op het gebied van onderhoud, machines, mensen en werkvloer? De sleutel tot meer succes ligt bij de kennis en het inzicht van uw mensen. Om Pelders Maintenance Management aan hen te laten ‘sleutelen’, kunt u het productieproces echter niet een dagje stilzetten…

TOEKOMST GERICHT ONDERHOUD

Op de werkplek: nieuwe inzichten meteen toepassen

Wij werken met just-in-time-leren: opleiden van mensen, wanneer en waar zij dat nodig hebben.
In plaats van door uren in traditionele klassikale training te zitten, kunnen mensen profiteren van kennissystemen in hun directe omgeving. Praktische hulpmiddelen waarmee mensen snel kunnen inzoomen op precies de informatie die zij nodig hebben om problemen op te lossen, specifieke taken uit te voeren of snel hun vaardigheden op te frissen.

 

TOEKOMST GERICHT ONDERHOUD

Voordelen van deze werkwijze zijn:

  • Elimineert de noodzaak voor tijdrovend klassikaal bijscholen.
  • Voorkomt het verval van kennis wanneer training lange tijd aan toepassing ervan vooraf gaat.
  • Reduceert verspilling van aandacht, energie en vakinhoudelijk trainingsmateriaal.
  • Voorkomt verspilling van training aan mensen die hun baan verlaten voordat zij de ontvangen opleiding toepassen in hun werk.
  • Klanten krijgen opleiding wanneer ze het nodig hebben en niet weken of maanden later.

TOEKOMST GERICHT ONDERHOUD

Leon Pelders

Wilt u weten welke verbeterkansen binnen uw bereik zijn, wat vlot mogelijk is?

4x meer effect uit uw onderhoudseuro is ook bij u haalbaar.

Neem vrijblijvend contact op

Onze referenties

Ruim twintig jaar ervaring in onderhoud én Productie.
Uw mensen professioneel begeleiden werkt, eenvoudig de belangrijkste succesfactor voor hoge machineprestaties.

Neem contact op