Meer effect met uw vakmensen en op het juiste moment

Toekomst gericht onderhoud door tijdig en continu leren


Just in time leren

Wilt u verbetering bereiken op het gebied van onderhoud, machines, mensen en werkvloer? De sleutel tot meer succes ligt bij de kennis en het inzicht van uw mensen. Om ASSET-CARE aan professionaliteit binnen uw team te laten ‘sleutelen’, kunt u het productieproces echter niet een dag stilzetten…

TOEKOMST GERICHT ONDERHOUD

Op de werkplek: nieuwe inzichten meteen toepassen

Wij werken met just-in-time-leren: opleiden van mensen, wanneer en waar zij dat nodig hebben.
In plaats van uren doorbrengen in traditionele klassikale training, kunnen mensen profiteren van kennissystemen in hun directe omgeving. Praktische hulpmiddelen waarmee uw mensen snel kunnen inzoomen op precies de informatie die zij nodig hebben om hun problemen zelf op te lossen. Meer vermogen voor specifieke taken en die zelfredzaam uitvoeren of snel hun vaardigheden opfrissen.
 
Doe- en leestips:
Beter meerjarig onderhoud
sneller repareren

TOEKOMST GERICHT ONDERHOUD

Voordelen van deze werkwijze zijn:

  • Elimineert de noodzaak voor tijdrovend klassikaal bijscholen.
  • Voorkomt en stopt het verval van kennis, door direct toepassen en doen. Stop lange tijd afwachten, voor een training.
  • Reduceert verspilling van aandacht, energie en vakinhoudelijk trainingsmateriaal.
  • Voorkomt verspilling van training aan mensen die hun baan verlaten voordat zij de ontvangen opleiding toepassen in hun werk.
  • Klanten krijgen opleiding wanneer ze het nodig hebben en niet weken of maanden later.

TOEKOMST GERICHT ONDERHOUD

Leon Pelders

Wilt u meer weten, welke verbeterkansen binnen uw bereik zijn?

Neem contact op

Onze referenties

Ruim vijfentwintig jaar praktische ervaring in onderhoud én Productie.
Aandacht voor mensen en techniek, professioneel begeleiden werkt. Eenvoud: de belangrijkste succesfactor voor hoge machineprestaties en lage kosten.

Neem contact op