Meer effect door het juiste onderhoud op het juiste moment

opleiden naar handige werkvoorbereider of nog verder naar bekwame maintenance engineer, voor in uw praktijk


Verdieping Onderhoudskennis

U wilt onderhoud professionaliseren? Installatieperformance verbeteren door storingvormen beter te analyseren? Strategischer uw maatregelen nemen? U vindt het belangrijk bedrijfszekerheid te verhogen, van uw technische installaties ?

De cursus Maintenance Engineer kunnen we u aanbieden vanuit onze samenwerking met het Mikrocentrum. De cursus gaat dieper in op alle aspecten van het onderhoudsproces. Door het contact met deelnemers uit andere bedrijven krijgt u dieper inzicht in de verschillende deelprocessen van onderhoud.

Het werkgebied van de Maintenance Engineer is gericht op een hogere bedrijfszekerheid van een installatie tegen zo laag mogelijke kosten, dus op het continu verbeteren van de installatie performance.

Gestructureerd opstellen van onderhoudsconcepten om alle mogelijke storingen van installatiedelen vast te leggen en te bepalen tegen welke kritische storingen en niet acceptabele storingsvormen en storingseffecten tegenmaatregelen te bedenken.

Leon Pelders verzorgt als docent voor Mikrocentrum deze cursus. Deelnemers krijgen een helder en volledig inzicht in de diverse processen en procedures voor de verbetering van het onderhoud.

Voor verhoging van de performance van het technisch systeem en daarmee leidend naar een beter bedrijfsresultaat.

Daarvoor is maintenance engineering!

MAINTENANCE ENGINEER

Inhoud; cursus Maintenance Engineer

Dag 1:
 • plaats en functie van de Maintenance Engineer in het onderhoud
 • werkprocessen Plantperformance en Maintenance
 • introductie FMECA*, RCM*, RCMII*: methodiek voor het ontwikkelen van onderhoudsconcepten, cases
Dag 2:
 • preventief onderhoud: beurten en inspectieroutes;
 • Stamkaart en Preventief Onderhoudsplan (SPO) van een Etheen- compressor (voorbeeld), case clustering van onderhoudsregels tot onderhoudsbeurten
 • voorbeelden basis SPO’s, invulinstructie
 • case opstellen van een SPO van een kanaalwaterpomp
 • inleiding faalgedrag en bedrijfszekerheid, begrippen uit de reliability engineering.
Dag 3:
 • beslissingsmodel inzake het al of niet op voorraad nemen van reserve- en risicodelen
 • inleiding Toestandsafhankelijk Onderhoud
 • analyse van storingsoorzaken: SORA
 • werken met opdrachtsoorten/case

FME(C)A* = Failure Mode and Criticality Analysis
RCM** = Reliability Centered Maintenance

Wilt u hierover van gedachten wisselen, blij maakt u ons met uw afspraak.

Maintenance Engineer: levert meer effect met vakkennis

MAINTENANCE ENGINEER

Leon Pelders

Wilt u meer weten, welke verbeterkansen binnen uw bereik zijn?

Neem contact op

Onze referenties

Ruim vijfentwintig jaar praktische ervaring in onderhoud én Productie.
Aandacht voor mensen en techniek, professioneel begeleiden werkt. Eenvoud: de belangrijkste succesfactor voor hoge machineprestaties en lage kosten.

Neem contact op