Meer effect met de juiste rolverdeling en juiste vakkennis

Meten is weten, praktische hulp om de goede dingen beter te doen.


Haal meer uit uw organisatie

Verbeteringen doorvoeren in een voluit draaiende bedrijfsorganisatie is niet eenvoudig. Ook al heeft u het overzicht en weet u precies wat er moet gebeuren, hoe staan de andere stakeholders erin in uw organisatie? Ziet iedereen voldoende de kansen in voor verbetering, het nut en de noodzaak daartoe? Hoe bouwt u met elkaar die andere weg naar de toekomst?

De workshop met het assetmanagementgame is voor organisaties met een kapitaalintensieve bedrijfsvoering. Voor productiebedrijven met de ambitie een krachtiger business op te bouwen. Meer uit zijn op  financieel rendement; duurzaam via kleinere investeringen. Voor bedrijven die willen breken met telkens ad hoc beslissingen nemen onder druk van operationele problemen. Voor bedrijven die nog beter operationeel en financieel in control willen zijn. Voor bedrijven die hun processen willen versterken, om krachtiger te kunnen aansturen naar midden- en lange termijn doelen. Met uw mensen meer succeservaringen nastreven, natuurlijk!

Daarvoor is dit serious Assetmanagementgame !

ASSETMANAGEMENT GAME

Meer snelheid meer vermogen door betere samenwerking

De workshop met dit serious assetmanagementgame levert, afhankelijk van de focus die u wilt leggen, onderscheidende resultaten:

  • verfrissend inzicht in de taken en rolverdeling in uw bedrijfsorganisatie;
  • dieper inzicht in assetmanagement en de samenhang met bedrijfsvoeringsaspecten;
  • bewustwording hoe assetmanagement rollen slim gespeeld kunnen worden;
  • onthullen van sterkten en verbeterpunten van uw organisatie;
  • draagvlak voor verdergaande verbetering.

Maatwerk

Vooraf stemt u met ons af welk doel u gaat nastreven. De workshop krijgt daarmee vorm en met de 3 rollen in uw organisatie; Financieel management, Onderhoudsmanagement en Operationeel management. Vragen in het spel kunnen specifiek gemaakt worden voor uw eigen organisatie. Meer of minder nadruk kan worden gelegd op een bepaald aspect van assetmanagement.

Daarvoor is dit serious Assetmanagementgame !

ASSETMANAGEMENT GAME

Afspraak maken

Ontdek vandaag nog wat u te winnen hebt met een assetmanagementgame. Want de kosten van deze workshop haalt u ruimschoots uit het hogere rendement in uw werk door het gemak waarmee uw bedrijfsvoering en organisatie daarna gaat verbeteren.
Maak een afspraak om u te oriënteren >>

Assetmanagementgame haalt verfrissende succeservaringen bij uw vakmensen naar voren!

ASSETMANAGEMENT GAME

Leon Pelders

Wilt u meer weten, welke verbeterkansen binnen uw bereik zijn?

Neem contact op

Onze referenties

Ruim vijfentwintig jaar praktische ervaring in onderhoud én Productie.
Aandacht voor mensen en techniek, professioneel begeleiden werkt. Eenvoud: de belangrijkste succesfactor voor hoge machineprestaties en lage kosten.

Neem contact op