onderhouden, investeren en zorgen voor beter; Assetmanagement

Als u een 9+ nastreeft, meer dan een 6- conditie


Ambitie

Een 6- voor uw ambitie als u assetmanagement, onderhoud en verzorging nog beschouwd als een kostenpost! Omdat tijd wél 24×7 doorwerkt; condities degradeert en machines en techniek aantast. Machine-levensduur opvoeren bespaart u kosten, levert u uiteindelijk meer geld op. Onderhoud en asset-care in bredere zin, voegt waarde toe! Zorgen voor technische cohesie, machine-integriteit en optimale werkprocessen daartoe. Uw assets en de goede verzorging daarvan, levert uw bedrijf duurzaam hogere opbrengsten. Aandacht voor kernactiviteiten prima, kan soms offers vragen in elke organisatie. Maar conditie handhaven, machines verzorgen, uw mensen de aandacht geven …..zijn essentieel voor uw succes en het succes van uw bedrijf.

Streeft u naar een solide 9+ conditie voor uw bedrijf, dan kiest u voor aandacht en goede verzorging van de assets!
Bedrijf die werken volgens Good Manufacturing Practices werken op een basis van assetmananagement en assetcare.
Assetmanagement bespaart u kosten door verlengde economische levensduur van machines. Asset-Care levert mensen energie en werkplezier door de manier van werken. Asset-care levert uw bedrijf een gezond imago.

Daarom ASSET-CARE !

Waarom Asset management

 Belangen afwegen

Asset-Care helpt een afweging maken van belangen. Belangen om uw bedrijfvoering in een breed perspectief aan af te wegen:

  • Safety-Health-Environment (SHE)
  • Economy-Policy (€/P)
  • Reliability-Availablility-Maintainability-Support (RAMS)

Onevenwichtige afweging verstoort de bedrijfsvoering! Onvoldoende verzorging van objecten brengt risico’s voor een incident dichterbij. Ernstig schadelijke gevolgen som bij een noodlottig incident een levenslang trauma voor betrokkenen. Gevolg van gebrekkige verzorging, een tekortschieten van aandacht en begeleiding. Tekort schieten kan de continuïteit van een bedrijf ernstig in gevaar brengen.  En dat kan nooit de bedoeling zijn van bedrijfsvoering.

Daarom ASSET-CARE !

Waarom Asset management

Assetmanagement – ISO 55000

Interessant; Assetmanagement is nog maar kortgeleden, in 2014, gedefinieerd als de “gecoördineerde activiteiten van een organisatie om de waarde te creëren van geïnvesteerd kapitaal”. Bij Assetmanagement gaat het dus om een afweging van een reeks belangen. De integrale afweging van kosten , kansen en risico’s ten opzichte van de gewenste prestatie van assets. Want fysieke assets zijn bedoeld om daarmee bedrijfsdoelstellingen te behalen . Hoe u zo’n afweging maakt ? Daarbij kunnen wij u helpen, het is ons vak doelmatiger beheer van machines, technische installaties en systemen.  Assetmanagement vinden wij waardevol maar ook een lange weg. Asset-Care kan eenvoudiger en vlot toegepast worden, het is praktisch.

Daarom ASSET-CARE !

Waarom Asset management

Leon Pelders

Wilt u meer weten, welke verbeterkansen binnen uw bereik zijn?

Neem contact op

Onze referenties

Ruim vijfentwintig jaar praktische ervaring in onderhoud én Productie.
Aandacht voor mensen en techniek, professioneel begeleiden werkt. Eenvoud: de belangrijkste succesfactor voor hoge machineprestaties en lage kosten.

Neem contact op