Meer beschikbaar ook uw machine

Defecten vermijden, aandacht door verzorging en onderhoud


Machine defect

Machines en materialen gaan kapot door inwerking van tijd natuur en gebruik.  Zo ontstaan machine defecten, fysieke schade door veroudering en slijtage. Een enkele keer ervaart u zo’n defect, oorzakelijke gevolg van natuurlijke processen en gebruik. Door ouderdom en vermoeidheid volgt spontaan materiaalbreuk, bespoedigd door intens en heftig gebruik en spoediger bij grote kracht. Door fysiek inwerken van kracht en trilling zijn defecten voorspelbaar en niet te vermijden. Defecten ontstaan ook door slijtage, door inwerken van erosie corrosie adhesie en abrasie.  Natuur en chemie richten dan schade aan, veroorzaakt door materiaaleigenschappen van vocht en stof. Tijd gebruik en natuur eisen van techniek hun offers. Verzorgen en conditie-herstellen economisch de kosten ervan aanvaarden, kleine bedragen investeren, dat levert duurzaam een hoge opbrengst. Door het juiste onderhoud vermijd u machine defecten.

Oogsten en telkens korte termijn resultaat nastreven door het ‘uitwonen’ van machines, daarmee hoog financieel rendement en risico’s overleven? Gevaarlijke gevolgen uitnodigen? Door verzorging na te laten en offers voor conditie-herstel jaren vooruit te schuiven? Enkele bedrijven komen er mee weg….. Maar hoe lang nog?

Daarom ASSET-CARE !

Machine defect; storing .... !?

Meer effect met vakkennis

U wilt meer effect vanuit uw onderhoud? Meer beschikbaarheid en meer uptime van machines wilt u leveren, minder machine defecten? Uw inzicht verdiepen in werkpatronen, omdat u wilt sturen? Minder die aanpak van symptomen maar wel een vlotter herstel resultaat door eenvoudiger logistieke begeleiding? Tactischer maatregelen nemen en een correcte aanpak van oorzaken met professionele onderbouwing via eenvoudige analyse? U wilt meer inzicht in uw werkvoorraad en uw materiaalverbruik? U vindt het belangrijk binnen uw tijd en budget, onderhouds- en bedrijfsresultaat met uw machines te verhogen? U wilt stilstand voorkomen, minder stilstand van productie en minder wachtijd van defecte machines door tekortschieten met reservedelen?

MACHINE-TRACKER

Toont hoe u zorgt voor een hogere performance en kosteneffictiviteit door verbeterd inzicht in de financiële dynamiek van uw organisatie. Krijg inzicht in bedrijfseconomische concepten en analyses die noodzakelijk zijn voor u als operationeel- of onderhoudsmanager. Met de nieuw opgedane financiële kennis stimuleert u de samenwerking tussen afdelingen en tilt u uw organisatie naar een hoger niveau.

Maak meteen een afspraak en ontdek uw voordeel

Oriënteer u, dankzij ASSET-CARE … meer mens, meer machine, langere levensduur.

 

Machine defect; storing .... !?

Operationele kennis verdiepen

U wilt uw operationele planning verbeteren? U wilt sturen op efficiënte planning en logistiek door correcte analyses en interpretatie van resultaten? Tactischer maatregelen nemen met financiële onderbouwing? U wilt meer inzicht in meerjarenplannen, budgetten? U vindt het belangrijk binnen uw budget het bedrijfsresultaat met uw technische installaties te verhogen? U wilt budgetoverschrijding van uw projecten voorkomen.

FINANCIEEL MANAGEMENT voor technici

Leer hoe u zorgt voor een hogere performance en kostenefficiëntie door verbeterd inzicht in de financiële dynamiek van uw organisatie. Krijg inzicht in bedrijfseconomische concepten en analyses die noodzakelijk zijn voor u als operationeel- of onderhoudsmanager. Met de nieuw opgedane financiële kennis stimuleert u de samenwerking tussen afdelingen en tilt u uw organisatie naar een hoger niveau.

Maak meteen een afspraak en ontdek uw voordeel

Oriënteer u, dankzij ASSET-CARE … meer mens, meer machine, langere levensduur.

Machine defect; storing .... !?

Leon Pelders

Wilt u meer weten, welke verbeterkansen binnen uw bereik zijn?

Neem contact op

Onze referenties

Ruim vijfentwintig jaar praktische ervaring in onderhoud én Productie.
Aandacht voor mensen en techniek, professioneel begeleiden werkt. Eenvoud: de belangrijkste succesfactor voor hoge machineprestaties en lage kosten.

Neem contact op