Meer productie uit uw machine

Constante kwaliteit met de juiste vakkennis door het juiste onderhoud voor uw assets.


Assetcare

Tijdens onze vele contacten en ervaringen met talloze productiemanagers zijn we steeds weer dezelfde wensen tegengekomen:­
Hoe produceer ik een constante kwaliteit tegen lagere productiekosten? Hoe kom ik tot lagere vaste kosten voor mijn machinepark en technische installaties?  Wat kan ik doen aan die ongeplande machinestilstanden? ­ Ik droom van stabiele prestaties van mijn machines. Hoe maak ik die machine stabiliteit waar? ­ Hoe kan ik een veiliger omgeving voor mijn medewerkers creëren?

Assetcare heeft de antwoorden op deze vragen. Assetcare omvat alles wat nodig is voor een efficiënt onderhoud en beheer in productie­omgevingen. Assetcare gaat over het doen van het juiste onderhoud op de juiste wijze.

Assetcare is er voor machines, technische installaties, infrastructuur, en uw mensen.

Assetcare

Assetcare: het juiste onderhoud doen

Onderhoud moet geld besparen, geen geld kosten. Een meerjaren onderhouds­ en investeringsplan geeft inzicht in kosten en opbrengsten van onderhoud. Maar hoe voert u dat plan uit? Hoe geeft u de juiste aandacht aan uw machinepark? Hoe verzorgt u uw machines en productieprocessen? Assetcare helpt u bij het maken van passende keuzes voor een goede conditie van uw machines en voor het creëren van veilige werkplekken.

Assetcare laat zien dat het juiste onderhoud geld bespaart en bijdraagt aan een plezierige werkomgeving.

Assetcare: het onderhoud goed doen

Professionaliteit en vakkennis, praktische werkroutines en de juiste expertise zijn noodzakelijk om het onderhoud goed te kunnen doen. Maar wat is ‘ goed onderhoud’?
De antwoorden op de volgende vragen geven inzicht in de vraag of u uw onderhoud goed uitvoert:
Levert mijn onderhoud de gewenste resultaten?
Worden inspecties op de juiste wijze gedaan?
Zijn werkvoorbereiding en planning op orde waardoor onderhoud tijdig wordt gedaan?
Zijn de juiste reservedelen en wisseldelen tijdig aanwezig voor montage?
Laat u het onderhoud aan anderen over of regelt u het machineonderhoud zelf?
Heeft uw bedrijf zelf de juiste expertise beschikbaar?
Kent u voldoende specialistische bedrijven die u helpen met hun bijzondere expertise?

Daarnaast geven uw organisatie en uw machine aan of u onderhoud goed uitvoert. Als onderhoud wordt uitgevoerd met een constante kwaliteit zonder extra stilstanden te veroorzaken is dat een indicatie voor goed onderhoud. Als uw onderhoudsmensen niemand voor de voeten lopen is ook zo’n indicatie.

Uw machine laat ook zien of onderhoud goed uitgevoerd wordt: produceert uw machine consistent en langdurig een goede kwaliteit zonder defecten aan machine of product dan is onderhoud goed uitgevoerd.

Assetcare helpt uw mensen met het werken volgens een onderhoudsconcept, met manieren van werken voor een goed 1ste, 2de, en 3de lijns onderhoud.

Assetcare

Assets

Wij zien assets als de roerende zaken waarin uw bedrijf ooit heeft geïnvesteerd. Dus: machines, apparaten en technische systemen.
Gebouwen en andere onroerende zaken zijn ook assets, maar hebben een andere dynamiek. Daarom hebben die minder onze aandacht.

Assets, zoals wij ze zien, zijn dragers van een actuele en een toekomstige financiële waarde. Assets creëren kansen, maar ook risico’s.

Hoe beter de conditie van uw assets hoe groter de opbrengsten ervan, en hoe kleiner de risico’s. De conditie van assets gaat echter onvermijdelijk achteruit door gebruik en de inwerking van de tijd. Assetcare helpt u de conditie van uw assets optimaal te houden, waardoor hun waarde hoog blijft en de levensduur verlengd wordt.

Assetcare

Leon Pelders

Wilt u meer weten, welke verbeterkansen binnen uw bereik zijn?

Neem contact op

Onze referenties

Ruim vijfentwintig jaar praktische ervaring in onderhoud én Productie.
Aandacht voor mensen en techniek, professioneel begeleiden werkt. Eenvoud: de belangrijkste succesfactor voor hoge machineprestaties en lage kosten.

Neem contact op